Kokybės politika

< Grįžti atgal

Kiekvieną  darbo minutę mes rūpinamės savo klientų poreikiais ir siekiame patenkinti  juos pačiu efektyviausiu būdu. Šiuo tikslu įdiegėme integruotą kokybės, aplinkosaugos ir darbuotojų sveikatos bei saugos vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS standartų reikalavimus.

KAMIDA LOGISTICS kokybės politikos tikslai yra šie:


a) palaikyti veiksmingą kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų bei aplinkinių saugumo užtikrinimo sistemą, atitinkančią tarptautinių standartų ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS reikalavimus;

b) teikti aukščiausio lygio paslaugas mūsų užsakovams Vakarų Europoje ir partneriams-vežėjams Lietuvoje;

c) užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamų įstatymų ir saugos reikalavimų;

d) tobulinti veiklos procesus, siekiant teikti paslaugas, kurios nuolat patenkintų ir viršytų esamų bei potencialių klientų poreikius ir lūkesčius.

Diegdami naujus kokybės politikos standartus,  įmonės veikloje  parengėme ir  pritaikėme procedūrų rinkinį, kuris mums padeda siekti užsibrėžtų tikslų, būti atsakinga bendrove, rūpintis aplinkos apsauga ir savo darbuotojų bei aplinkinių saugumu.

Kiekvienas darbuotojas yra supažindinamas su KAMIDA LOGISTICS kokybės politikos tikslais bei  procedūrų rinkinio nuostatomis. Darbuotojai asmeniškai prisiima atsakomybę už savo darbo kokybę, kuri prisideda prie KAMIDA LOGISTICS darbo aplinkos gerinimo.

KAMIDA LOGISTICS vidinių procedūrų rinkinys yra pastoviai peržiūrimas ir atnaujinamas. Kiekvienas darbuotojas yra skatinamas teikti savo pasiūlymus, rekomendacijas ir kitais būdais aktyviai dalyvauti kokybės politikos tobulinimo procese.